Preparació del suport en paviments industrials


 

Els peus de qualsevol reparació industrial a l'aplicació de terres i paviments industrials de resines a Barcelona, és fonamental entendre com està el suport actual, si presenta bona resistència mecànica, si té contaminació per olis, si hi ha humitat per nivell freàtic, si presenta figuracions, etc... només d'aquesta manera tindrem èxit en qualsevol sistema proposat al client. S'ha de prestar especial atenció a aquest punt de l'aplicació ja que ens condueix directament a l'èxit si escoltem el que ha de dir-nos el paviment. 

 

 

Tenim múltiples tipus de suports i situacions en les obres que afrontem diàriament i això ha generat que tinguem tot tipus de maquinària per a resoldre tots els contratemps possibles, preparant així qualsevol tipus de suport amb garanties.

 

Val la pena invertir temps en la valoració de l'estat general del suport, si presenta bon aspecte, no té fissures, no hi ha contaminació per abocaments d'olis, no hi ha humitat en el mateix i podem aplicar qualsevol tipus de sistema en base solvent, 100% sòlids, etc..

 

Entendre el que ens diu un vell paviment industrial al qual volem renovar és crucial per a l'aplicació amb èxit d'un paviment continu de resines de qualsevol tipus.

 

Hem de conèixer: la seva duresa, resistència a l'abrasió, humitat per remunti capil·lar, planimetria, fissuracions, contaminació per abocaments constants o ocasionals d'olis, dissolvents, àcids, etc..

 

Això ben valorat ens assegurarà un èxit assegurat en l'aplicació de qualsevol paviment industrial de resines, els detalls i lliuraments amb altres paviments, paraments verticals, arquetes, desguassos, etc... és el primer que s'avalua ja que per a tots continua sent la guinda del pastís i solen ser punts de trencament que si no s'han tractat correctament poden arruïnar un bon paviment.

 

 

Preparació paviments industrials en hospitals

 

Des de Grup Pavin - Paviments industrials us volem mostrar el detall de la preparació del suport en un paviment industrial aplicat per a una cuina. Punt fonamental perquè el sistema que aplicarem en resines sigui d'allò més satisfactori.

Preparació paviments a canals i embornals

 

Ens anem a Terol per a la reparació de canals i embornals en un paviment industrial continu, on s'aplicarà el mateix ral que la resta per a continuar sense salts en el mateix i obtenir resultats idèntics.


Preparació paviments industrials amb rampes

 

Les reparacions en els paviments industrials per a locals comercials han de ser duradors, resistents i decoratius, tot en una mateixa solució que afavoreixi també la continuïtat del mateix evitant caigudes a nivell o barreres arquitectòniques.

Preparació paviments industrials amb granallat

 

Realitzem la preparació d'un suport mitjançant granallat per a la correcta aplicació d'un paviment industrial de resines; en aquesta ocasió per a uns 650 m² aproximadament sobre una vella rajola que s'anivellés i segellarà per a aquest magatzem logístic a Barcelona.


Preparació paviments amb embornals i reixetes

 

Tenir eina l'eina adequada ens permet reparar bé els detalls en els lliuraments amb embornals, canals, pilars, etc... facilitant el treball d'aplicació i garantint un acabat excepcional. 

Preparació paviments amb lliuraments a zero

 

És una pregunta molt comuna en totes les visites tècniques que realitzem als clients i que presenten alguna diferència de nivell en els paviments entre sales. Veuran aquí un lliurament a zero amb el paviment existent sense problemes i amb garanties.


Preparació paviments industrials a molls de càrrega

 

Preparar la superfície d'un sòl industrial a Barcelona abans d'aplicar un sistema de resines és potser un dels punts més importants de qualsevol aplicació en paviments industrials. 

Eines per a la preparació de sòls industrials

 

Comptar amb els equips de treball adequats és fonamental per a l'èxit de qualsevol preparació en sòls i paviments industrials de Barcelona, igual que ho són les eines que usen. 


Dianovat de paviments industrials

 

És un dels tractaments del suport en sòls i paviments industrials de Barcelona més habituals i consisteix a passar una màquina de discos amb diamant i aspiració industrial que obren el porus del suport per a un correcte ancoratge de la resina que col·loquem a posteriori.

Reparación pavimentos industriales contaminados

 

En moltes visites tenim suports contaminats per olis en els sòls i paviments industrials i encara que dolgui en preu per metre quadrat del tractament és el millor per a no haver de pintar de nou a l'any o dos anys següents.


Preparació en pàrkings dels paviments industrials

 

Dianovat del paviment industrial en un pàrquing públic en el Barri de Sant Andreu de Barcelona, deixant preparada la superfície per a l'aplicació d'un paviment continu de resines.

Preparació paviments industrials en garatges

 

Tractament del suport mitjançant dianovat i aspiració industrial per a garatges públics a Barcelona, on posteriorment s'aplicarà un sistema de resines bàsic anti pols. 


Preparació paviments industrials per a restaurants

 

Per al nostre client que dóna més de 300 menús al dia en Castellbisbal ( Barcelona ) realitzem la posada a punt de tot el paviment industrial en la zona de cuines, cambres i rebost per a facilitar l'ús i continuar creixent. 

Preparació paviments industrials exhaustives

 

Es podria dir que és una FAQ ( Frequently Asked Question en anglès ), anem el que és una pregunta habitual dels nostres clients, aquí veiem com resolem els lliuraments, retallades, etc.. amb elements fixos en el paviment que no es poden moure.


Preparació paviments industrials anti pols

 

Reparació d'un sòl industrial de resines per al nostre client que és referent en el món de la il·luminació preparem el suport abans d'aplicar un sistema bàsic de pintura epoxi en la seva nau de Cardedeu.

Preparació paviments industrials amb pegats

 

Preparació del suport en un paviment industrial d'indústria alimentària amb pegats inclosos abans de l'aplicació d'un paviment de resines antilliscant en 3-4 mm de gruix i homologat sanitàriament. 


Fresat de paviments industrials


 

Les fresadores industrials són eines habituals en molts dels treballs a realitzar en l'aplicació de sòls i paviments industrials.

 

Eliminar senyalitzacions viàries, superfícies horitzontals mitjanes i grans, obrir porus en formigó, rebaixar, neteja i desoxidación de superfícies metàl·liques ( cobertes de vaixells, tancs ).. Paviments de formigó, paviments industrials, paviments de resina.

 

S'aconsella sempre l'ús d'un aspirador industrial i diferents tipus de maduixes per al tractament de diferents tipus de sòls i paviments industrials.

 

Es pot ajustar de manera molt fina la de profunditat de treball.

 

És una fresadora còmoda per a l'operador, perquè té un baix nivell de vibracions, a penes requereix un aprenentatge previ per al seu maneig.

 

En definitiva és una màquina molt polivalent gràcies a la seva gran potència.

Dianovat industrial per a paviments


 

Les fregadores o pulidoras amb diamant per a sòls i paviments industrials són les més habituals per a treballs que requereixin: 

  • Rebaixar paviments de formigó, terratzo, pintures, etc. 
  • Eliminar petites irregularitats 
  • Obrir porus en el paviment que facilita enormement l'aplicació de resines epoxi o poliuretans ja que ancoren correctament de manera química i mecànica. 
  • Eliminar antigues pintures epoxi, poliuretans, cautxús, etc. 
  • També es pot utilitzar per a polir, cristal·litzar, etc.

Granallat de paviments industrials


 

Les granalladoras per a sòls i paviments industrials són paraules majors, màquines de majors prestacions per a aplicacions molt exigents i superfícies molt grans.

 

Tenen un ample de treball important i això ajuda a cobrir molts metres quadrats de preparació de suports en un temps molt competitiu. Rendiment: fins a 240 m² / h en formigó

 

Les zones de treball poden ser per exemple hangars, pàrquings, supermercats, ponts, aeroports, centres comercials, parcs temàtics, etc.

 

Aquest tipus de maquina produeix un suport amb màximes garanties per a l'aplicació de resines epoxi, poliuretans, etc.

Aspiració de paviments industrials


 

Totes les màquines anteriors que hem vist fins ara com les fresadores, pulidoras i granalladoras es poden o millor dit s'han de connectar a un sistema d'aspirat adequat per a cada indústria amb la fi última de generar el millor impacte possible de pols, restes de pintures, restes de formigó, etc.

 

Defineix la qualitat de l'equip d'aplicació al 100% des del nostre saber fer, és important prendre consciència d'això per a oferir al client una experiència de treball òptima i satisfactòria.

 

Segons la mena d'aspirador per a sòl i paviment industrial veurem que sempre es compon de 3 parts, un motor, un contenidor i un carret amb rodes on es col·loquen els dos primers elements que ens facilitaran el seu maneig en l'aplicació de superfícies àmplies.

 

Perquè res més per avui, esperem haver estat d'ajuda perquè pugueu conèixer quin tipus de màquines solem utilitzar en la preparació dels suports per a rebre resines epoxi, poliuretánicas, metacrilats, etc.

Demani un pressupost per preparar el seu paviment


 

Realitzem una mostra del sistema concorde a la seva activitat o pressupost en el paviment de les seves instal·lacions d'aproximadament 1 metre quadrat pugui valorar de primera mà la millor opció per a la seva empresa.

 

Dinàmica: ens escriu contant el que necessita o vol, li diu un tècnic per a ultimar detalls, desplacem un tècnic aplicador i realitzem la mostra on ens indiqui.

 

De manera paral·lela: anem confeccionant un primer pressupost amb les opcions més adequades. Així quan ho rebi veurà sobre el terreny el que està contractant amb la nostra empresa i entendre millor les solucions proposades.

 

Si està interessat en un sistema i creu que pugui estar fos del seu rang de preus, comuniqui's amb nosaltres avui mateix, ja que podem oferir un descompte als clients nous.

 

Atención: Los campos marcados con * son obligatorios.