Morters autonivellants per a paviments industrials Barcelona

 

En general en qualsevol regularització de sòls i paviments industrials amb morters autonivelantes per a l'aplicació de resines és fonamental entendre com està el suport actual. Pel que gairebé sempre necessita una regularització prèvia per a deixar el més llis possible el paviment a fi d'aplicar un bon sistema continu de resines sense deficiències. Tots els morters autonivelantes que emprem són de resistència industrial conforme a la Norma EN-13813: CT-C40-F10-A22. Transitable peatonalmente 4-6 hores | Trànsit rodat 24 hores | Càrregues 72 hores.

QUÈ ÉS EL MORTER AUTONIVELANTE PER A PAVIMENTS INDUSTRIALS?

 

Es tracta d'un morter compost per sorra, ciment, aigua i additiu que s'utilitza per a preparar les superfícies (tant exteriors com interiors), endurint-les, allisant-les i anivellant-les. Una de les característiques d'un morter autonivelante és l'alta fluïdesa a causa del va adherir que presenta, sent aquest material molt líquid el que li permet anivellar-se per si mateix, per això se'l denomina morter autonivelante.

Regularització suport a morters autonivelantes

 

Els morters cimentosos autonivelantes de resistències industrials s'usen en la regularització de suports que presenten deficiències o irregularitats que un paviment industrial de resines no pot corregir. Són de resistència industrial conforme a la Norma EN-13813: CT-C40-F10-A22. Transitable peatonalmente 4-6 hores | Trànsit rodat 24 hores | Càrregues 72 hores.


PER QUÈ USAR UN MORTER AUTONIVELANTE EN PAVIMENTS INDUSTRIALS?

 

Un morter autonivelante s'utilitza per a millorar el suport original i poder a recobrir-lo sense problemes amb un altre revestiment. El que s'obté després de la seva aplicació és una superfície sòlida i llisa, perfecta per a treballar sobre ella.

 

Quines aplicacions té un morter autonivelante?

El morter autonivelante és adequat per a interiors i exteriors d'ús intens, com a sòls industrials, i per a zones de trànsit rodat.

 

Quin gruix o gruix de capa té un morter autonivelante?

El gruix o gruix de la capa d'un morter autonivelante dependrà del trànsit, de la mena de revestiment que es vagi a aplicar i del desnivell existent en la superfície.

 

Com s'aplica un morter autonivelante?

  • El morter autonivelante requereix d'una preparació prèvia del suport mitjançant escalabornat mecànic i aspiració industrial.
  • Capa de imprimación d'alta adherència.
  • Abocament del morter autonivelante cimentós d'alta resistència per a ús industrial amb gruix 6 mm.

QUINS AVANTATGES TÉ EL MORTER AUTONIVELANTE EN PAVIMENTS INDUSTRIALS DE RESINES?

 

  • Facilitat de preparació
  • El morter autonivelante s'anivella per si només, reduint d'aquesta manera els costos derivats de l'obra i garantint un estalvi de temps considerable.
  • El morter autonivelante aconsegueix ancorar a la perfecció amb el suport, oferint d'aquesta manera una major qualitat en els acabats, evitant que l'aire que pot provocar trencaments i permetent la col·locació de qualsevol acabat en els sòls.
  • S'asseca en un termini de 24 hores i passat aquest temps, ja es pot col·locar el paviment triat, per la qual cosa de nou es redueixen els temps de finalització de l'obra
  • El morter autonivelante no es fissura ni s'esquerda, és molt resistent al desgast superficial
  • S'obté una planimetria perfecta.

PER QUÈ TRIAR UN MORTER AUTONIVELANTE PER A PAVIMENTS INDUSTRIALS?

 

En la major part de les actuacions que ens encarreguen es precisa d'una capa de regularització prèvia i en molts casos no compensa aplicar sistemes de resines per l'elevat preu d'aquestes, és llavors quan apliquem un morter autonivelante industrial cimentós que ens ajudi a anivellar amb un preu competitiu el paviment en qüestió, per a un correcte ús en la zona de treball facilita al client que les seves màquines i operaris puguin fer el treball de manera més efectiva, guanyant temps i estalviant esforços, caigudes a nivell o ensopecs amb la mercaderia.

QUIN ÉS EL PREU D'UN MORTER AUTONIVELANTE?

 

Abans de l'aplicació i elecció d'un morter autonivelante es requereix una projecció del pressupost que comporta utilitzar un morter autonivelante, tenint en compte els mesuraments dels metratges de l'obra, valors d'humitat en el suport o possible presència d'olis. Dit això, el preu variarà en funció del tractament que requereixi el paviment en cada cas.

 

A més, cal esmentar que a l'hora d'avaluar un pressupost s'ha de tenir en compte els elements addicionals com a reparacions, parcheos, sanejats, les resines, el treball de preparació de la superfície mitjançant devastat mecànic per a obrir el porus del suport i aconseguir així un ancoratge òptim en el seu paviment continu.

QUINES REGULARITZACIONS DEL SUPORT REALITZEM?

 

Els nostres inicis en l'aplicació de sòls i paviments industrials de resines, pintures industrials, sòls continus, preparació de suports, etc.. té començament fa 29 anys i a continuació podrà veure una mostra dels nostres treballs en el sector. A més sempre pot veure l'etiqueta "Anivellament suport" per a veure més treballs.


Regularització paviments industrials cimentosos a Barcelona


Un altre cas d'anivellament abans d'aplicar un sistema de resines, tingueu en compte que passar una dianova i pintar a corró no cobreix les irregularitats del paviment... la màquina per si sola no fa miracles i la resina deixa un gruix de micres que no són centímetres! Sol·liciti el seu pressupost.


Regularització paviments industrials decoratius


L'anivellament d'un suport com un camp de patates serà un pas molt important en la millora del mateix així com un cost afegit però necessari per a un bon acabat. A poc a poc el client va entenent els gruixos que es manegen en aquesta mena de paviments. Sol·liciti el seu pressupost.Regularització paviments industrials de supermercat


En aquest cas veiem l'anivellament i execució d'un paviment per a un Bon Preu en la zona de magatzem en 2 diumenges per a no interrompre l'activitat. El comerç podia continuar funcionant des de les 5.00 am del dilluns sense major complicació. Sol·liciti el seu pressupost.


Regularització paviments industrials en restaurants


Realitzem la regularització del suport amb un morter autonivelante 6 mm de gruix per a la cuina d'un restaurant a Barcelona, per a posteriorment cobrir amb un sistema de metil metacrilat 5-6 mm amb capa elàstica. Sol·liciti el seu pressupost.Regularització paviments industrials logístics


Exemple de l'aplicació industrial d'un morter autonivelante a Barcelona per a deixar completament acabada una solera amb irregularitats en la zona de magatzematge en altura. Sol·liciti el seu pressupost.


Regularització paviments industrials per a naus de lloguer


Hi ha superfícies que es volen recuperar amb un mínim d'inversió, en aquesta ocasió vam mostrar l'execució de 4 mostres per a la regularització d'una nau industrial a Barcelona. Sol·liciti el seu pressupost.Morters autonivelantes per a regularització de sòls


Exemple de l'aplicació industrial d'un morter autonivellant a Barcelona per a deixar completament acabada una solera amb irregularitats en una boutique del Passeig de Gràcia.  Sol·liciti el seu pressupost.


Regularització paviments industrials en naus


Aplicació d'un morter autonivellant per a la recuperació d'un paviment en mal estat i que posteriorment cobrirem amb un sistema de resines molt complet química i mecànicament.  Sol·liciti el seu pressupost.Regularització paviments industrials zona de càrrega


Regularitzar sòls industrials a Barcelona és necessari en més d'una ocasió i fer-ho amb morters autonivelantes cimentosos és el més habitual.  Sol·liciti el seu pressupost.