Sòls i paviments industrials en indústia química


 

Els entorns químics són molt exigents i requereixen de sòls i paviments industrials amb altes prestacions quant a resistències químiques a abocaments ocasionals de tota mena de substàncies i mecàniques per a resistir cops, caigudes de contenidors metàl·lics de tota mena, etc.., afegir que cal prestar especial atenció a les zones de cubetes de retenció, mitges canyes i que sigui antilliscant a norma. 

 

ON S'APLIQUEN AQUEST TIPUS DE SÒLS I PAVIMENTS INDUSTRIALS DE RESINES PER A la INDÚSTRIA QUÍMICA?


 

Els principals sectors de la indústria química són els següents:

  • Productes inorgànics bàsics: àcids, álcalis i sals, utilitzats sobretot en altres sectors industrials, i gasos industrials, com l'oxigen, el nitrogen i l'acetilè
  • Productes orgànics bàsics: matèries primeres per a plàstics, resines, cautxús sintètics i fibres sintètiques; dissolvents i matèries primeres de detergents; colorants i pigments
  • Fertilitzants i plaguicides (inclosos herbicides, fungicides i insecticides)
  • Plàstics, resines, cautxús sintètics, fibres sintètiques i cel·lulòsiques
  • Productes farmacèutics (fàrmacs i medicaments)
  • Pintures, vernissos i laques
  • Sabons, detergents, productes netejadors, perfums, cosmètics i altres productes de perfumeria
  • Productes químics diversos, com a líquids per a abrillantar, explosius, adhesius, negres, pel·lícules fotogràfiques i productes per a revelat.

 

Paviments industrials químics a Barcelona

 

Els entorns de treball en la indústria química són realment exigents en les prestacions que pugui oferir un sòl o paviment industrial de resines antilliscant i continu. 

Paviments industrials per a la indústria química

 

Apliquem solucions per al sector industrial químic a Barcelona executant paviments de resines antilliscants i duradors, fàcils de netejar i higiènics. 


QUAN APLICAR PAVIMENTS ESPECÍFICS PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA?


 

Tenint en compte que el compromís i esforç de la Indústria Química en matèria de Prevenció, Seguretat i Salut laboral, és de rellevància internacional, aplica des del minut 1 instal·lar un paviment continu de resines ja que les empreses del sector atorguen a aconseguir l'objectiu de zero accidentis, fent del sector químic un dels més segurs, segons les dades oficials disponibles.

QUÈ SÓN ELS PAVIMENTS INDUSTRIALS PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA?


 

Els sòls o paviments per a la indústria química són paviments pensats per a complir amb les altes exigències derivades d'aquesta indústria. Han de presentar una gran resistència química i mecànica.

Paviments industrials de resines epoxi

 

El sistema epoxi pintura de resines Pavinpox s'utilitza en la protecció de paviments amb sol·licitacions físic-químiques lleugeres o mitjanes (pàrquings, magatzems, zones de producció de baix impacte, etc.). És una opció econòmica per a recuperar el paviment de l'empresa i mantenir-lo lliure de pols.

Paviments industrials de resines epoxi bicapa

 

Els sistemes epoxi bicapa per a paviments industrials són habituals en les aplicacions que realitzem des de Grup Pavin, resines Pavinpox la utilitzem en la protecció de paviments amb sol·licitacions físic-químiques mitjanes, com ara pàrquings, magatzems, zones de producció


QUINES CARACTERÍSTIQUES TENEN EL PAVIMENTS QUÍMICS?


 

Resistència a càrregues pesades , Resistència a trànsit per als vianants, camions o carretons , Resistència a agents químics, Propietats antilliscants, Impermeabilitat, es poden aplicar en l'exterior, Fàcil manteniment, Decoratiu.

PER QUÈ CUIDAR ELS PAVIMENTS INDUSTRIALS QUÍMICS?


 

La indústria química revesteix una importància estratègica per al desenvolupament sostenible de les economies nacionals. La OIT ( Organització Internacional del Treball ) estima que les indústries mundials química, farmacèutica, del cautxú i de pneumàtics empren actualment fins a 20 milions de persones.

 

 

Paviments industrials multicapa

 

Aquest tipus de paviments multicapa són molt apropiats per a la seva aplicació en àrees on es requereixi gran resistència mecànica i química, amb altes propietats antilliscants. El gruix del sistema és variable segons el nombre de capes, sent el mínim aconsellable de 3-4 mm amb resines Pavinpox.

Paviments industrials Poliuretà ciment

 

Un sistema de poliuretà ciment amb resines Pavinpox s'usa en indústries farmacèutiques, alimentàries, químiques, cuines industrials i indústria pesant en general, on les sol·licitacions mecàniques i químiques són extremadament elevades, així com les necessitats higièniques , la no proliferació bacteriana, règims de neteja exhaustius, neteges al vapor, etc.


Quins són els paviments industrials per a la indústria química?


 

Cada zona rep un tractament específic, si bé és cert que a major prestació del sistema emprat més àrees d'actuació podrà abastar. La recomanació sempre serà la mateixa, reconèixer el terreny, el seu estat actual i que ús final li hem de donar.

Paviments industrials Metil metacrilat

 

Sistema de morter de metacrilat de resines Pavinpox és aplicable a plana, de curat ultra ràpid i elevades resistències mecàniques i químiques, per a reparació i confecció de paviments en gruixos entre 5 i 10mm. 3 hores (20'C)


Sol·liciti cotització per a la seva empresa química


 

Realitzem una mostra del sistema concorde a la seva activitat o pressupost en el paviment de les seves instal·lacions d'aproximadament 1 metre quadrat pugui valorar de primera mà la millor opció per a la seva empresa.

 

Dinàmica: ens escriu contant el que necessita o vol, li diu un tècnic per a ultimar detalls, desplacem un tècnic aplicador i realitzem la mostra on ens indiqui.

 

De manera paral·lela: anem confeccionant un primer pressupost amb les opcions més adequades. Així quan ho rebi veurà sobre el terreny el que està contractant amb la nostra empresa i entendre millor les solucions proposades.

 

Si està interessat en un sistema i creu que pugui estar fos del seu rang de preus, comuniqui's amb nosaltres avui mateix, ja que podem oferir un descompte als clients nous.

 

Atención: Los campos marcados con * son obligatorios.