Carta de colors per a paviments industrials
26. marzo 2021
RAL és un codi que defineix un color mitjançant un conjunt de dígits.
Paviments industrials per a naus en la indústria sanitària
23. febrero 2021
En Grupo Pavin podem tractar totes les instal·lacions que emmagatzemen, processen i processen aliments i productes sanitaris com a articles sanitaris.

Una bona senyalització a les paviments industrials és fonamental
17. febrero 2021
Els senyals correctes són essencials per al lliure pas de vianants i carretons elevadors a les zones amb un intens trànsit industrial.
Sòl industrial continu de resina
10. febrero 2021
A Grupo Pavin, utilitzem paviments continus de resina industrial i proporcionem solucions en revestiments de sòls per mesurar cada camp industrial, tenint en compte múltiples variables que intenten minimitzar el temps en què es va aturar la seva activitat.

Sòls de resina: preus i avantatges
28. enero 2021
Preus i avantatges dels sòls de resina per a paviments industrials aplicats per Grup Pavin per a tota mena d'indústria.
Sòls de resina per a paviments industrials en naus de magarzematge
27. enero 2021
Els materials emprats per Grup Pavin en l'aplicació de sòls de resina per a paviments industrials en naus de magatzematge solen ser una mica diferents de les resina epoxis convencionals per a sòls de resina que pugui trobar en qualsevol botiga a l'ús

14. diciembre 2020
Nosaltres en Grup Pavin com a empresa de paviments sabem bé la importància de la bona senyalització al paviment industrial de l'empresa gràcies a la nostra experiència en l'aplicació de sòls i paviments industrials continus bé senyalitzats a Barcelona.
28. octubre 2020
Un sòl antilliscant és aquell que presenta una rugositat major de l'habitual, per a evitar relliscades. Aquest tipus de sòl és important tenir-lo en compte, sobretot en llocs amb humitat.

26. octubre 2020
Un terre industrial és aquella superfície pensada i fabricada específicament perquè pugui dur a terme les diferents activitats industrials amb garanties i complint les necessitats i la normativa vigent d'acord amb cada sector.
23. octubre 2020
Paviment epoxi multicapa quars color per a paviments industrials és un mètode d'aplicació que permet generar paviments estèticament vistosos i molt resistents mecànicament.