28. octubre 2020
Un sòl antilliscant és aquell que presenta una rugositat major de l'habitual, per a evitar relliscades. Aquest tipus de sòl és important tenir-lo en compte, sobretot en llocs amb humitat.
26. octubre 2020
Un terre industrial és aquella superfície pensada i fabricada específicament perquè pugui dur a terme les diferents activitats industrials amb garanties i complint les necessitats i la normativa vigent d'acord amb cada sector.

23. octubre 2020
Paviment epoxi multicapa quars color per a paviments industrials és un mètode d'aplicació que permet generar paviments estèticament vistosos i molt resistents mecànicament.